Symbol PF Badatelsky orientovaná výuka matematiky - seminář pro vyučující matematiky (ZŠ B. Němcové v Dačicích) (projekt scienceZOOM2)

Badatelsky orientovaná výuka matematiky - seminář pro vyučující matematiky (ZŠ B. Němcové v Dačicích)

(projekt scienceZOOM2)

 

Jak probíhá badatelsky orientovaná výuka matematiky v praxi? To už vědí účastníci dalšího semináře zaměřeného na praktickou aplikaci tohoto pedagogického přístupu do praxe.

Ve středu 11. února 2015 proběhl pod vedením Mgr. Radky Dvořákové odborný seminář se zaměřením na badatelsky orientovanou výuku matematiky pro základní školy. Cílem bylo nastavení a dlouhodobé udržování vzájemné spolupráce a motivace cílové skupiny při koncepci hodin přírodovědných a technických předmětů formou BOV.

Účastníci semináře si vyzkoušeli modelovat jednotlivé prvky geometrie trojúhelníku pomocí skládání papíru (střední příčky, těžnice, výšky, střed a poloměr kružnice vepsané a kružnice opsané), dále si vyzkoušeli přeložit čtverec na třetiny i s následným důkazem. Pedagogové obdrželi i řadu dalších pracovních listů týkajících se využití papíru při výuce matematiky. U jednotlivých aktivit proběhla diskuse ohledně využití a vhodnosti pro výuku matematiky v jednotlivých ročnících.

Seminář byl uskutečněn v rámci zapojení ZŠ B. Němcové v Dačicích a PF JU do projektu ESF OP VK scienceZOOM2, který je realizován na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a který se zaměřuje se na popularizaci výzkumu a vývoje a BOV přírodovědných a technických oborů