Symbol PF Jak učit biologii a přírodopis badatelsky? To si na PF JU vyzkoušely účastnice semináře Biologická škola BOV 1. (projekt scienceZOOM2)

Jak učit biologii a přírodopis badatelsky? To si na PF JU vyzkoušely účastnice semináře "Biologická škola BOV 1".

(projekt scienceZOOM2)

 

Seminář zaměřený na badatelsky orientovanou výuku (BOV) biologie a přírodopisu se konal dne 13. 2. 2015 na Katedře biologie PF JU a byl realizován v rámci projektu scienceZOOM2. 18 vyučujících z různých ZŠ a SŠ v jihočeském kraji mělo možnost vyzkoušet si řadu praktických aktivit využitelných v běžné pedagogické praxi.

Seminář zahájil Mgr. Jan Petr, Ph.D., z Katedry biologie PF JU. Přivítal účastnice, nastínil strukturu setkání, vysvětlil podstatu BOV a výhody tohoto pedagogického přístupu.

První praktická část semináře byla vedena RNDr. Renatou Ryplovou, Ph.D., jež se ve své aktivitě s názvem "Řekni mi, jak vypadáš, a já Ti řeknu, jak o Tebe pečovat" zabývala fyziologií rostlin. Účastnice si - z pohledů žáků - prakticky vyzkoušely, jak vypadá BOV věnovaná danému tématu. Cílem bylo pochopit, že rostlina je přizpůsobena biomu, v němž žije, a že když takové rostliny pěstujeme u nás, je třeba podmínky přizpůsobit jejich původu. Dále přiřazovaly konkrétní rostliny k daným biomům a popisovaly, jak se o rostliny v našich podmínkách správně starat.

Aktivitu "Kousni si", jež byla zaměřena na měření stisku čelistí člověka a dalších živočichů, představil druhý lektor semináře Mgr. Lukáš Rokos. Účastnice si na vlastní kůži změřily svůj stisk čelisti, a to pomocí speciálního senzoru dotyku Vernier.

Seminář byl zakončen aktivitou "Dýchejte nosem! - realita nebo mýtus?" RNDr. Tomáše Ditricha, Ph.D. Paní učitelky v rámci této aktivity ověřovaly domněnku, že studený vzduch se více ohřeje při dýchání nosem měřením teploty vydechovaného vzduchu z nosu i ústy.

Seminář splnil svůj hlavní cíl - podpořil udržování kontaktů a komunikaci mezi učiteli v regionu navzájem a mezi učiteli a Pedagogickou fakultou JU v Českých Budějovicích.

Na účastnice semináře se těšíme opět v jarním termínu, kdy proběhne pokračování Biologické školy BOV.