Symbol PF Objevitelské metody v matematice II. (projekt scienceZOOM2)

Objevitelské metody v matematice II.

(projekt scienceZOOM2)

 

Cílem druhého odborného semináře, který 19. 2. 2015 proběhl pod vedením Mgr. Yvony Zuntové, bylo nastavení a dlouhodobé udržení vzájemné spolupráce a motivace učitelů matematiky ze základních škol blízkého okolí, při zapojení badatelsky orientované výuky (BOV) do běžné výuky matematiky.

Každá z aktivit byla nejen důkladně představena a popsána, ale zároveň byla účastníkům umožněna její realizace přímo na semináři. Takřka rodinnou atmosféru podtrhovala lektorka semináře Mgr. Yvona Zuntová, která doplňovala jednotlivé aktivity o praktické zkušenosti získané během její praxe s badatelsky orientovanou výukou na ZŠ J. K. Tyla a MŠ v Písku. Cílová skupina byla tak obohacena o reálnou zpětnou vazbu při zařazení jednotlivých aktivit do běžné výuky. V neposlední řadě se řešily otázky časové dotace příprav, výhody i nevýhody zapojení daných aktivit do hodiny, silné a slabé stránky jednotlivých aktivit a mnoho dalších.

Seminář byl uskutečněn v rámci zapojení ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek a PF JU do projektu ESF OP VK scienceZOOM2, který je realizován na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a který se zaměřuje se na popularizaci výzkumu a vývoje a BOV přírodovědných a technických oborů.