Symbol PF Jak fungují sluneční hodiny a jaké vlastnosti mají různé materiály? To už vědí účastníci dalšího fyzikálního odpoledne na PF JU (projekt scienceZOOM2)

Jak fungují sluneční hodiny a jaké vlastnosti mají různé materiály? To už vědí účastníci dalšího fyzikálního odpoledne na PF JU

(projekt scienceZOOM2)

 

Nadšení zájemci o fyziku a technickou výchovu z řad žáků ZŠ a současně členů Klubu malých debrujárů z Domova dětí a mládeže v ČB se v pátek 27. 2. 2015 počtvrté sešli na půdě Katedry aplikované fyziky a techniky PF JU v rámci realizace fyzikálního badatelského odpoledne na téma "Sluneční hodiny a zkoušení vlastností materiálů v laboratoři".

Účastníci fyzikálního odpoledne se naučili měřit tvrdost materiálů vtlačováním diamantového hrotu, měřit tvrdost odrazem a vtlačováním kuličky. Dále si vyzkoušeli vyhodnocování drsnosti povrchu mikroskopem Komparex, zjišťování pevnosti materiálů tahovou zkouškou a zjišťování houževnatosti materiálů jejich přeražením.

V další části fyzikálního odpoledne se děti naučily časové orientaci podle slunce. V rámci této části odpoledne si děti vyrobily vlastní sluneční hodiny, nakreslily k nim stupnici času a každý z účastníků si odnesl svůj výrobek domů.

Za možnost uskutečnit tuto akci děkujeme Mgr. Evě Batystové ze ZŠ Matice školské, Mgr. Radovanu Mikešovi ze ZŠ Nerudova a paní Ing. Miroslavě Čermákové z DDM v Českých Budějovicích.

Těšíme se na další fyzikální setkávání :)