Symbol PF Badatelsky orientovaná výuka matematiky I. (projekt scienceZOOM2)

BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA MATEMATIKY I.

(projekt scienceZOOM2)

 

Dne 11. 3. 2015 proběhl pod vedením lektorky Mgr. Marty Vrtišové první ze dvou seminářů konaný na ZŠ Matice školské v Českých Budějovicích, se zaměřením na badatelsky orientovanou výuku matematiky na základních školách.

V průběhu semináře se účastníci seznámili obecně s pojmem "BOV" a na vlastní kůži si následně mohli odzkoušet hned několik ukázkových úloh zaměřených na badatelský přístup k výuce žáků. Nedílnou součástí semináře bylo seznámení se, se základními funkcemi a využitím matematického programu GeoGebra. Příjemnou atmosféru semináře podtrhovala častá diskuse účastníků mezi sebou a připravené hry od lektorky semináře Mgr. Marty Vrtišové.

Celý tento seminář byl uskutečněn v rámci zapojení ZŠ Matice školské a PF JU do projektu ESF OP VK scienceZOOM2, který je realizován na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a který se zaměřuje na popularizaci výzkumu a vývoje a BOV přírodovědných a technických oborů.

 

Vypracoval: Mgr. Jan Dvořák