Symbol PF BOV v hodinách matematiky na základních školách II. (projekt scienceZOOM2)

BOV v hodinách matematiky na základních školách II.

(projekt scienceZOOM2)

 

Dne 25. 3. 2015 proběhl na ZŠ Smetanova Vimperk druhý ze série seminářů pod vedením lektorky semináře Mgr. Jany Doležalové. Cílem odborného semináře bylo nastavení a dlouhodobé udržování vzájemné spolupráce a motivace cílové skupiny při koncepci hodin matematiky formou BOV.

Během semináře byla účastníkům předvedena celá řada badatelsky zaměřených aktivit využitelných v běžné hodině matematiky na ZŠ, které si mohli sami účastníci odzkoušet v průběhu školení. Jako velmi zajímavý způsob výuky finanční gramotnosti představila lektorka semináře Mgr. Jana Doležalová aktivitu s názvem "Fiktivní firmy na ZŠ", kdy žáci se stávají aktivní manažeři a vedoucí fiktivní firmy se sídlem na území jejich školy. Sami tak například zajišťují konání školních výletů a podobných aktivit, u kterých řeší nejen program, ale i finanční rozpočet apod. Nedílnou součástí semináře bylo také představení ukázkových aktivit s využitím iPadů v hodinách matematiky na ZŠ.

Seminář byl uskutečněn v rámci zapojení ZŠ Smetanova Vimperk a PF JU do projektu ESF OP VK scienceZOOM2, který je realizován na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a který se zaměřuje se na popularizaci výzkumu a vývoje a BOV přírodovědných a technických oborů.

 

Vypracoval: Mgr. Jan Dvořák