Symbol PF Jak učit biologii a přírodopis badatelsky? To si na PF JU již podruhé vyzkoušely účastnice semináře Biologická škola BOV 2. (projekt scienceZOOM2)

Jak učit biologii a přírodopis badatelsky? To si na PF JU již podruhé vyzkoušely účastnice semináře "Biologická škola BOV 2".

(projekt scienceZOOM2)

 

Druhý seminář zaměřený na badatelsky orientovanou výuku (BOV) biologie a přírodopisu se konal dne 22. 5. 2015 na Katedře biologie PF JU a byl realizován v rámci projektu scienceZOOM2. 20 vyučujících z různých ZŠ a SŠ v jihočeském kraji mělo možnost vyzkoušet si řadu praktických aktivit využitelných v běžné pedagogické praxi.

Mgr. Lukáš Rokos z Katedry biologie PF JU nejprve uvedl seminář a přivítal účastníky. Poté se všichni přesunuli na první aktivitu RNDr. Boženy Šeré, Ph.D., s názvem "Jak na řezání jehlic?". Lektorka nejdříve zopakovala potřebnou teorii. Poté představila 4 rody dřevin a vysvětlovala, jak lze tyto rody dřevin bezpečně rozeznat podle jehlic, k čemuž jí posloužily čerstvě nasbírané vzorky. Poté následovala hlavní část aktivity - práce s mikroskopem, příprava nativního preparátu a nakonec samotný řez v bezové duši.

V rámci druhé aktivity s názvem "Neničme si oceán!", kterou vedl Mgr. Jiří Švehla, účastníci pomocí didaktické hry a různých experimentů zkoumali, jaké jsou negativní vlivy člověka na oceán.

Seminář byl zakončen třetí aktivitou "Poznáváme textilní materiály", lektorovanou Mgr. Petrou Jůzlovou. V rámci svého tématu Mgr. Jůzlová demonstrovala široké možnosti studia biologie a jeho využití v konkrétním odvětví lidské činnosti, v textilním průmyslu.

I druhý seminář splnil svůj hlavní cíl - podpořil udržování kontaktů a komunikaci mezi učiteli v regionu navzájem a mezi učiteli a Pedagogickou fakultou JU v Českých Budějovicích.

 

Vypracovaly:
Bc. Michaela Jelínková a Mgr. Eva Niklesová, Ph.D.