Symbol PF Finanční gramotnost na ZŠ v badatelsky orientované výuce matematiky - seminář pro vyučující matematiky

Finanční gramotnost na ZŠ v badatelsky orientované výuce matematiky - seminář pro vyučující matematiky

(scienceZOOM2)

 

Na Katedře matematiky PF JU proběhl dne 29. 9. 2014 třetí odborný seminář pro vyučující matematiky na ZŠ z Českých Budějovic a ze čtyř okresů Jihočeského kraje (metodičtí garanti), a to v rámci realizace dílčí aktivity Vytváření sítí v rámci podpory badatelsky orientované výuky (BOV), jejíž cíl spočívá ve zformování funkčního systému sítě škol a jejich pedagogických pracovníků.

Třetí odborný seminář s názvem Finanční gramotnost na ZŠ v badatelsky orientované výuce matematiky lektorovala RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., z Katedry matematiky PF JU, jejíž profesní specializací je finanční matematika.

V úvodu semináře byl vymezen rozdíl mezi finanční a matematickou gramotností, dále byla vysvětlena souvislost finanční gramotnosti s klíčovými kompetencemi v základním vzdělávání a s principy badatelsky orientované výuky.

V praktické části měli účastníci možnost se seznámit s konkrétními ukázkami hodin zacílených na oblast finanční gramotnosti - problematika tvorby DPH, vliv sazby DPH na rodinný rozpočet, spotřební daň apod. Taktéž měli možnost si vyzkoušet interaktivní testy zaměřené na investování, úrokování a pojištění.

Součástí praktické části byla ukázka hodiny se začleněním herního prvku - AZ kvízu věnovaného problematice finanční gramotnosti pro různé věkové skupiny.

Účastníci semináře se zábavnou formou dozvěděli mnoho praktických informací z oblasti finančních produktů, s nimiž se dennodenně setkáváme v běžném životě, a získali takto mnoho impulsů pro inovaci své vlastní výuky, pro tvorbu vlastních edukačních materiálů a pro školení dalších pedagogických pracovníků v okresu své pedagogické působnosti.

Čtvrtý odborný seminář pro metodické garanty za oblast BOV matematiky se uskuteční v říjnu 2014.