Symbol PF Jak se stát tvořivým učitelem? Roadshow na Střední průmyslové škole strojní a stavební v Táboře

Jak se stát tvořivým učitelem?
Roadshow na Střední průmyslové škole strojní a stavební v Táboře

Na čtvrtou Roadshow PF JU "Jak se stát tvořivým učitelem?", která je realizována v rámci celouniverzitního projektu scienceZOOM a jejímž cílem je interaktivní a atraktivní představení učitelské profese, jsme v úterý 28. 1. 2014 zavítali na Střední průmyslovou školu strojní a stavební v Táboře.

 

I tuto Roadshow lektorovali odborní asistenti z Katedry pedagogiky a psychologie - PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. a Mgr. Luboš Krninský, kteří se mj. zaměřují na pedagogickou komunikaci, obecnou didaktiku a problematiku učitelské profese.

Po zajímavé ukázce moderního školního vybavení a kinosálu jsme byli Mgr. Libuší Trávníčkovou, zástupkyní ředitele, uvedeni do třídy se specializací "Technické lyceum".

Po úvodním představení si studenti zahráli hru "Evoluce učitele", v jejímž průběhu se zábavnou formou seznámili s odlišnými pojetími učitelského povolání. Od středověkého učitele se mnozí studenti - přes Komenského a tzv. herbatovce s pomyslnou rákoskou v ruce - v evoluční příčce vyšplhali až k učiteli 21. století. Tato aktivita se u studentů setkala s velkým úspěchem; uvědomili si, že od středověkého memorování textů učitelé urazili velký kus cesty.

Roli učitele si studenti vyzkoušeli během hry "kreslení obrázku", pří níž byli rozděleni do skupin. V každé skupině byl určen jeden "učitel", který dostal jednoduchý obrázek. Jeho úkolem bylo předat ostatním studentům takové pokyny, aby byli schopni obrázek nakreslit, aniž by jej viděli. Milým překvapením bylo sledovat, jak se technické zaměření studentů projevilo ve snaze o co nejdetailnější vysvětlení a následné precizní zaznamenání geometrických tvarů. Studenti v roli vyučujících se snažili dané tvary co nejvíce přiblížit, aby postup kreslení svým "žákům" co nejvíce ulehčili.

V závěrečné reflexi studenti sdělovali své dojmy z role učitele i z rolí žáků. Roadshow hodnotili jako přínosnou - nejen proto, že šlo o příjemné vybočení z běžného učebního cyklu a o možnost společně si zahrát, ale že pochopili spojení "škola hrou", že není snadné vysvětlovat ostatním něco zcela neznámého (sami uvedli příklad vysvětlování látky prvňáčkům) a že učitelé to také nemají jednoduché :)

 

Napsala: Eva Niklesová