Symbol PF Vědci, učitelé a studenti se "utkali" v Mediálním trojboji

Vědci, učitelé a studenti se „utkali“ v Mediálním trojboji

Dne 26. 3. 2014 se na Katedře společenských věd PF JU uskutečnil další z řady popularizačních seminářů projektu scienceZOOM.

Seminář s názvem "Mediální trojboj" byl zaměřen na aktuální problematiku výuky mediální výchovy na základních a středních školách, a to konkrétně na tři okruhy: reklamu, zpravodajství a digitální média.

 

Seminář zahájila vedoucí KSV PF JU PhDr. Helena Pavličíková, CSc. Zdůraznila mj. důležitost uvědomování si, kdo je vlastníkem daného média, neboť právě tento faktor ovlivňuje výběr, strukturu a způsob formulování mediálních sdělení. Hovořila také o dítěti jako spotřebiteli, o vlivu médií na rozvoj lexika u dětí apod. Následovala prezentace o vývojových trendech v reklamě od 80. let 20. století do současnosti. Na poutavých (a mnohdy šokujících) obrazových ukázkách demonstrovala hlavní milníky ve vývoji reklamních sdělení. Součástí prezentace byl také výklad o tzv. antireklamě.

Prezentace odborného asistenta KSV PF Mgr. Marka Šebeše, Ph.D., byla věnována nejnovějším výzkumům zaměřeným na užívání zpravodajských médií a na konzumaci zpravodajských obsahů ze strany teenagerů. Cílem prezentace bylo pochopení současných možností mediální komunikace a jejich využívání mladistvými. Sami teenageři, studující SŠ, kteří byli semináře účastni, potvrdili výzkumné závěry, dle nichž mladí sice pravidelně neusedají k tradičním televizním zprávám, avšak díky tzv. "novým" médiím jdou často - ve snaze získat podrobnější informace o daném mediálním obsahu - mnohem více do hloubky.

"Mediální trojboj" byl zakončen prezentací Mgr. Michala Šimůnka, Ph.D., odborného asistenta KVS PF JU. Přednášející vyučujícím i studentům představil vybrané možnosti využití digitálních médií ve výuce. Zmíněny byly zejména ty online kreativní nástroje, které vycházejí z hypermediální povahy a interaktivity a jsou volně dostupné (online platformy pro prezentace, ukládání fotografií a vytváření 3D fotografií; on-line fotoeditory; blogovací rozhraní apod.). Krom těchto praktických ukázek hovořil lektor také o fenoménu interaktivních časopisů, o multimediálních reportážích, o možnostech využívání příspěvků na sociálních sítích ve výuce apod.