Symbol PF Seminář "Cesta do hlubin študákova světa metodami Filozofie pro děti a Globálního rozvojového vzdělávání" se setkal s velkým úspěchem

Seminář „Cesta do hlubin študákova světa metodami Filozofie pro děti a Globálního rozvojového vzdělávání“ se setkal s velkým úspěchem

Dne 28. 3. 2014 se na PF JU uskutečnil další z řady seminářů projektu scienceZOOM určených pro pedagogy. Cílem tohoto semináře byla snaha o proniknutí do současného světa žáků a studentů, a to pomocí dvou moderních pedagogických přístupů - Filozofie pro děti a Globálního rozvojového vzdělávání.

 

Seminář byl slavnostně zahájen děkanem PF JU Mgr. Michalem Vančurou, Ph.D. Hosty semináře byli doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD., vedoucí Katedry geografie PF JU, a doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. z Přírodovědecké fakulty UK. Poté již následoval první blok věnovaný pedagogickému programu Filozofie pro děti, jenž si klade za cíl učit se lépe si všímat světa kolem sebe, vyjádřit svůj zájem v podobě otázky, na kterou má smysl hledat odpověď, lépe přemýšlet, lépe se rozhodovat apod. Pod vedením PaedDr. Petra Baumana, Ph.D., z Katedry pedagogiky TF JU a PhDr. Ivy Žlábkové, Ph.D., z Katedry pedagogiky a psychologie PF JU si účastníci sami vyzkoušeli - na základě četby filozofického příběhu Mít rád zvířata a zároveň je jíst? od zakladatele Filozofie pro děti M. Lipmana - využití metody filozofického dialogu (diskuse) a dalších cvičení a aktivit vedoucích k rozvoji kritického a tvořivého myšlení.

Na blok o Filozofii pro děti navázaly lektorky z neziskové organizace Člověk v tísni - RNDr. Jana Kubelková, Ph.D., a Mgr. Tereza Čajková, které v rámci vzdělávacího programu Varianty pracují na projektech, pomáhajícím školám vést studenty k odpovědnému přístupu k okolnímu světu a k zapojení se do řešení celosvětových problémů. Představily samotný koncept Globálního rozvojového vzdělávání, jeho zaměření a cíle, ukázaly příklady dobré praxe, metody výuky a taktéž účastníky seznámily s nabídkou metodické podpory učitelů v rámci projektů programu Varianty.

"Cesta do hlubin študákova světa" byla zakončena prezentací Mgr. Vlasty Kovaříkové, absolventky PF JU, která v oblasti Globálně rozvojového vzdělávání spolupracuje s Katedrou geografie PF JU na grantovém projektu organizace Člověka v tísni Za změnou je učitel! Lektorka účastníkům představila konkrétní edukační náměty pro implementaci Globálního rozvojového vzdělávání do výuky. Pedagogové měli možnost vžít se do rolí žáků a jednu z aktivit zaměřenou na reflexi odlišných podmínek při výrobě oblečení na celém světě si sami zahráli.

 

Napsaly: Petra Karvánková a Eva Niklesová