Symbol PF Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí

Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí

Dne 23. dubna 2014 se na PF JU uskutečnil poslední popularizační seminář projektu scienceZOOM.

Účastníci semináře se dozvěděli praktické informace o přístupech, uplatnitelných v komunikaci a práci s romskými dětmi a mládeží, o komunikaci s dětmi a rodiči ze sociálně znevýhodněného prostředí, o roli učitele a asistenta pedagoga a o organizaci práce dětí a činnosti v tzv. přípravné třídě.

První část popularizačního semináře lektorovala Mgr. Lenka Kolářová, která pracuje v Salesiánském středisku mládeže - domu dětí a mládeže České Budějovice na pozici pedagoga volného času. Kromě přímé práce s dětmi se věnuje vedení týmu zaměstnanců, kteří pracují s neorganizovanými dětmi a mládeží. V přímé práci se specializuje na program doučování a práci s předškolními dětmi. Přednášející představila přístupy, uplatnitelné v komunikaci a práci s romskými dětmi a mládeží, a rozebrala příklady konkrétních aktivit, které lze s romskými (i s dalšími dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí) realizovat v praxi volnočasové a sociální pedagogiky.

V druhém bloku vystoupil Mgr. Vladimír Čunát, ředitel Základní školy a Mateřské školy J. Š. Baara. Představil systém práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, popsal problémy, které v dané oblasti generují sociální, kulturní a vývojová specifika těchto dětí, hovořil o činnostech, které práci s dětmi naplňují, uvedl příklady dobré praxe apod.

Posluchači porozuměli tomu, jaká specifika obsahuje pedagogická práce s dětmi z kulturně a sociálně odlišného prostředí, naučili se vnímat potřeby těchto dětí a mohli diskutovat o vzdělávacích a dalších problémech.