Symbol PF Biologické scienceZOOMcafé v Modrých dveřích

Biologické scienceZOOMcafé v Modrých dveřích

 

Dne 19. března 2014 se v Jazz & blues restaurantu "Modrý dveře" uskutečnilo poslední scienceZOOMcafé PF JU, které bylo tentokrát zaměřené na oblast biologie a skládalo se ze dvou poutavých přednášek: Nemoci a chorobné stavy v umění a kultuře; Přednáška s hvězdičkou - co všechno páchá hmyz ve jménu lásky?

 

Během první části scienceZOOMcafé, kterou vedla Mgr. Lenka Červenková z Katedry biologie PF JU, se účastníci dozvěděli mnoho informací z oboru paleopatologie, disciplíny, zabývající se hodnocením zdravotního stavu minulých populací. Na ukázkách nemocemi a zraněními postižených kosterních pozůstatků, fotografií chorob a jejich zobrazení v různých uměleckých artefaktech si účastníci mohli udělat představu o spektru chorobných stavů v průběhu dějin. Bylo doslova dechberoucí sledovat, jakým způsobem si lidé v dřívějších dobách vysvětlovali výskyt nejtěžších znetvoření a jak tyto anomálie přenášeli do oblasti umění.

Na fascinující prezentaci Mgr. Lenky Červenkové navázal její kolega, RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D., z téhož pracoviště PF JU, jenž velice přitažlivou formou prokázal, že mnohdy opomíjený hmyz disponuje velkým množstvím životních strategií, a to nejen potravních a komunikačních, ale i rozmnožovacích. Obrazové ukázky sexuálního chování hmyzu společně s výborným teoretickým zázemím přednášejícího vyvolaly u účastníků častý úsměv na rtech a nabádaly ke srovnání se sexuálním chováním lidským.