Symbol PF Slavnostní ceremoniál udělení Ceny Miroslava Papáčka

Vážené dámy, vážení pánové,

jménem paní děkanky doc. RNDr. Heleny Koldové, Ph.D. si Vás dovolujeme pozvat

na slavnostní ceremoniál udělení CENY MIROSLAVA PAPÁČKA

 

15. června 2021 od 12.30

aula Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity