Symbol PF Slavnostní imatrikulací začal nový semestr Dětské univerzity

V aule Pedagogické fakulty se ve středu 13. 2. 2019 uskutečnila slavnostní imatrikulace studentů Dětské univerzity. V letním semestru je přihlášeno 20 malých studentů a studentek, pro které je v následujících týdnech připravena spousta zajímavých a poučných lekcí, vedených pedagogy a studenty z jednotlivých kateder PF JU.