Symbol PF Slavnostní jmenování doc. RNDr. Heleny Koldové, Ph.D. děkankou PF JU

Na poradě vedoucích kateder konané v úterý 11. 9. 2018 proběhlo slavnostní jmenování paní doc. RNDr. Heleny Koldové, Ph.D. do funkce děkanky Pedagogické fakulty JU. Jmenovací dekret převzala paní děkanka z rukou rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pana doc. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D.

 

Projev nové děkanky PF JU na slavnostní inauguraci