Symbol PF Slavnostní koncert k 70. výročí založení fakulty

Katedra hudební výchovy uspořádala 15. 5. 2018 slavnostní koncert k 70. výročí založení naší fakulty. Na koncertu konaném v Koncertní síni Otakara Jeremiáše vystoupili studenti Jihočeské univerzity, pedagogové katedry hudební výchovy i hosté, jako sólista opery Jihočeského divadla Alexander Beň nebo varhanice Ludmila Dvořáková.

 

program koncertu

 

(foto: Štěpán Kuděj)