Symbol PF Slavnostní vernisáž

V prostorách Galerie D9 a Malé galerie se v úterý 2. 4. 2019 uskutečnila slavnostní vernisáž dvou výstav. V Galerii D9 svou autorskou tvorbu až do 10. 5. 2019 představuje nová externí spolupracující katedry výtvarné výchovy PF JU Lenka Pužmanová. V prostorách Malé galerie je do 2. 5. 2019 k vidění výstava studentských prací „O grafice“, které vznikaly pod vedením MgA. Barbory Heřmanové.