Symbol PF Slavnostní Zlatá promoce absolventů Pedagogické fakulty

Ojedinělé setkání 70 absolventů, kteří promovali na Pedagogické fakultě v akademickém roce 1969/70, se uskutečnilo v pátek 27. 9. 2019. Při slavnostním obřadu Zlaté promoce tak absolventi obnovili akademický slib a z rukou paní děkanky doc. RNDr. Heleny Koldové, Ph.D. převzali pamětní diplomy. Na dobu svého studia zavzpomínali nejen během proslovu, ale i při následné prezentaci fotografií a prohlídce fakulty.

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/pri-zlate-promoci-vzpominali-na-brigady-20190929.html

 

foto: Jan Sommer