Symbol PF Televizní reportáž o písecké výstavě našich výtvarníků

Spolu s naší fakultou slaví sedmdesát let své existence i katedra výtvarné výchovy, která k tomuto dvojnásobnému jubileu připravila v píseckém Prácheňském muzeu hojně navštěvovanou výstavu s netradičním názvem „Sleva na šelmu“. Televizní spot se vrací nejenom ke jménu výstavy – posuďte sami.