Symbol PF Červenec s němčinou, historií, literaturou a odborným překladem

Katedra germanistiky PF JU realizuje od 8. do 28. července 2018 mezinárodní projekt „univie: summer school for Czech-German Language Tandem: Sommerkolleg České Budějovice 2018“, na němž již tradičně spolupracuje s vídeňskou univerzitou. Projekt je určen českým a rakouským studujícím a účast na něm je hrazena programem AKTION Česká republika – Rakousko. Žádosti o přijetí přijímáme do 30. dubna 2018.

Kromě intenzivní jazykové výuky němčiny pro české a češtiny pro rakouské studující se můžete těšit na bohatý odborný program. Letos se budeme věnovat moderní české a rakouské literatuře, vlivu totalitních režimů 20. století na život v regionu Nových Hradů a odbornému překladu k této tématice. Součástí programu je i celkem pět odborných exkurzí po jižních Čechách a Rakousku.

Do realizačního týmu jsme pozvali kolegy z různých českých a rakouských univerzit a spolupracovníky Ústavu pro studium totalitních režimů. Navštíví nás i čeští a rakouští spisovatelé.

Těšíme se na letní spolupráci s Vámi. Případné dotazy směřujte na Mgr. Janu Kusovou, Ph.D. (kusova@pf.jcu.cz).

 

Archiv z minulých let i podrobné informace k letošnímu ročníku a přihlášení najdete na

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/nj/sommerkolleg/

https://www.facebook.com/events/524592857926011/