Symbol PF Sommerkolleg České Budějovice 2018

Katedra germanistiky PF JU a Institut slavistiky Univerzity Vídeň za podpory programu AKTION Česká republika – Rakousko realizovali od 8. do 28. července 2018 projekt „univie: summer school for Czech-German Language Tandem: Sommerkolleg České Budějovice 2018“. Projektu se zúčastnilo celkem 42 studentů a studentek českých a rakouských univerzit. Pro účastníky byl krom intenzivní jazykové výuky pod vedením zkušených lektorek a lektorů připraven bohatý program zahrnující zajímavé exkurze, workshopy a semináře. Ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů se uskutečnil workshop k tématu totalitních režimů 20. století na příkladu česko-rakouského pohraničí v okolí Nových Hradů. Studenti a studentky si rovněž poslechli autorská čtení Petry Hůlové, Lisy Spalt a Sabine Gruber.