Symbol PF Letní kolegium České Budějovice 2019

Katedra germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity pořádá ve spolupráci s Institut für Slawistik (Universität Wien) a za finanční podpory programu AKTION Česká republika – Rakousko „Letní kolegium České Budějovice 2019“. Tento mezinárodní projekt se koná 7. - 27. července 2019 a nabízí intenzivní jazykovou výuku (němčina pro české a čeština pro rakouské studující). Kurzy vedou rodilí mluvčí a výuka probíhá v malých skupinách či v tandemu.

Kromě jazykové výuky je připraven také bohatý odborný program (v češtině a němčině):

  • workshop „Tzv. sametová revoluce 1989 – vnitřní a vnější perspektiva“;
  • dva volitelné semináře: „Česká a rakouská literatura 20. století“ a „Praktická rétorika“.

V rámci odborného programu jsou dále organizovány různé přednášky, autorská čtení, odborné exkurze a další akce.

Čeští studující se mohou ucházet o účast na kolegiu do 30. dubna 2019. Více informací k programu a podmínkám účasti najdete zde:

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/knj/sommerkolleg/

https://www.facebook.com/events/322289988411443/

Případné dotazy Vám ráda zodpoví Mgr. Jana Kusová, Ph.D. (kusova@pf.jcu.cz).