Symbol PF Spolupráce katedry germanistiky PF JU s Univerzitou Pasov

V rámci projektu Interkulturní a jazyková heterogenita v bavorsko – českém příhraničí se ve dnech 11. – 15. 2. 2019 uskutečnil výměnný pobyt studentů katedry germanistiky PF JU a studentů FF Univerzity Pasov. V pondělí 11. 2. 2019 dorazilo 20 studentů z PF JU na partnerskou univerzitu v Pasově. První seznámení proběhlo nadmíru rychle a spontánně. Ihned bylo patrné, že komunikace mezi studenty obou univerzit bude fungovat. Naplno se obě skupiny pustily do plnění zadaných úkolů, začaly se připravovat na společnou výuku v Českých Budějovicích a svůj zápal pro učitelské povolání projevily i při hospitaci na ZŠ Haidenhof v Pasově a na gymnáziu ve Zwieslu, kde si naši studenti vyzkoušeli, jaké to je vyučovat žáky na zahraniční škole.

Studenti pasovské univerzity si na oplátku ve čtvrtek 14. 2. 2019 společně se studenty katedry germanistiky vyzkoušeli, jak se učí v České republice. Netradiční vyučovací hodiny zažili studenti a studentky gymnázia Jana Valeriána Jirsíka, Českého reálného gymnázia a gymnázia Česká. Krom vyučování byl samozřejmě pro české i zahraniční studenty připraven bohatý program, který mimo jiné zahrnoval exkurzi v českobudějovickém Budvaru či prohlídku Českého Krumlova. Poslední den projektu vypracovali studenti obou univerzit postery, v nichž shrnuli své nové poznatky z oblasti jazykové a kulturní heterogenity a pojmenovali a popsali kompetence, které si nutně potřebuje osvojit každý učitel k realizaci mezinárodních projektů. Závěrečné vyhodnocení celého týdne pak proběhlo v aule D240 a důstojně tak završilo velmi bohatý a zajímavý program projektu. Poděkování patří nejen pedagogům z Univerzity Pasov a Pedagogické fakulty JU, který celý týden organizovali, ale především všem studentům, kteří se tohoto intenzivního a přínosného projektu zúčastnili.