Symbol PF Stanovy Asociace děkanů pedagogických fakult podepsány

Staroslavné Karolinum bylo v úterý 14. června 2022 důstojným místem pro přijetí oficiální ustavující listiny, kterou se staly Stanovy Asociace děkanů pedagogických fakult ČR jako neformálního spolku. Stanovy podepsalo na slavnostním zasedání této Asociace všech devět děkanů z pedagogických fakult Čech a Moravy – tedy z Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Liberce, Plzně, Prahy, Olomouce, Ostravy, a Ústí nad Labem. Tento krok vnímají všichni zúčastnění jako významný proto, že se v současné době řeší velmi mnoho témat, která souvisejí s pregraduální přípravou učitelů, a je proto potřeba na ně reagovat. Fakulty sdružené v uvedeném spolku postupují v mnoha odborných a důležitých otázkách pro přípravu budoucích učitelů jednotně, a v tom spočívá zásadní význam jejich kompetentních vyjádření a doporučení. Asociace děkanů jedná s příslušnými státními a veřejnými institucemi tak, aby vyjadřovala společný postoj ke koncepčním otázkám přípravy budoucích učitelů. Asociaci děkanů předsedala v akademickém roce 2021/2022 děkanka českobudějovické Pedagogické fakulty JU doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. V uvedeném roce Asociace podepsala Reformu přípravy učitelů, komentovala a stále připomínkuje připravovanou novelu Zákona o pedagogických pracovnících, nadále pracuje jako expertní panel při revizích RVP. V novém akademickém roce 2022/2023 bude zastávat funkci předsedy v Asociaci děkanů PF ČR děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.

 

autorka fotografií: Veronika Groušlová