Symbol PF Studenti katedry germanistiky PF JU na univerzitě v Pasově

Studenti 1. ročníku katedry germanistiky se ve dnech 25. 10. 2018 až 27. 10. 2018 účastnili výjezdu do německého Pasova, kde proběhla realizace projektu Aktives Lehrersein im 21. Jahrhundert – Herausforderungen für Lehrkräfte in der Grenzregion Bayern – Tschechien. Cílem bylo podpořit motivaci studentů v rámci studia němčiny a rozvinout jejich zájem o zahraniční studijní pobyty. Studenti tak měli možnost poznat život na zahraniční univerzitě a v rámci zpracování prezentací se dozvědět více o každodenním životě Němců, či se zamyslet nad rozdíly v interkulturalitě. Zpracování jednotlivých témat probíhalo vždy ve skupině společně s německými studenty. Pro studenty katedry germanistiky PF JU to tak byla jedinečná příležitost seznámit se s německými kolegy a procvičit si němčinu. Společně se studenty se pobytu v Pasově účastnila paní doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. a pan Dipl.-Päd. Mag. Dr. phil. Thomas Pimingsdorfer. Projekt se uskutečnil za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, BTHA a Univerzity Pasov.