Symbol PF Studenti katedry geografie PF JU vyučovali na základní škole v rumunském Banátu

V rámci začínající spolupráce katedry geografie PF JU a základní školy v rumunské vesnici Svatá Helena proběhl dne 3. května 2016 výukový workshop studentů učitelských oborů katedry geografie pro žáky místní základní školy. Vesnice Svatá Helena (Sfănta Elena) patří k jedněm z mála českých vesnic v rumunském Banátu, kde se stále vyučuje v českém jazyce a téměř všichni obyvatelé hovoří naším jazykem. Vesnice se nachází v župě Caras-Severin na rumunsko-srbských hranicích poblíž toku řeky Dunaje. Počátky českého osídlení této lokality jsou datovány do 20. let 19. století. Ve Svaté Heleně, která si od svého založení zachovala v podstatě tradiční venkovský ráz, dnes žije na 400 obyvatel. Od 90. let 20. století je však výrazně emigrační oblastí, neboť zejména mladé obyvatelstvo odešlo za lepšími životními podmínkami do České republiky. Z tohoto důvodu v obci nalezneme zejména starší obyvatelstvo a děti. Školou povinných je v současné době na Svaté Heleně a okolí celkem 26. Tyto děti navštěvují právě zmíněnou základní školu na Svaté Heleně. Jejich výuka probíhá na prvním stupni v českém jazyce, na druhém stupni pak v rumunštině.

Vzhledem k tomu, že jsme se studenty katedry geografie navštívili tuto oblast již v minulém roce v rámci zahraniční geografické exkurze, rozhodli jsme se tento rok připravit společně s našimi studenty výukový workshop, který byl zaměřen na využívání netradičních metod výuky a používání moderních výukových metod i přístrojů přímo ve výuce. I přesto, že byly v celém Rumunsku tento den prázdniny (pravoslavné Velikonoce), drtivá většina dětí se do školy dostavila a těchto aktivit se zúčastnila. Seznam realizovaných aktivit naleznete zde. Domníváme se, že výukové aktivity proběhly velmi dobře, neboť z výrazů tváří místních žáků byl na první pohled zřejmý jejich zájem o tyto aktivity. Níže přikládáme ještě fotografickou dokumentaci celé akce. Zároveň tímto děkujeme základní škole na Svaté Heleně za možnost realizace pedagogických aktivit. Jmenovitě učitelům ze Svaté Heleny Mgr. Petru Skořepovi a Mgr. Františku Rochovi. Dík zároveň patří Bc. Martině Kuřímské za fotografickou dokumentaci akce a tvorbu videa. Obrovský dík zároveň patří všem studentům katedry geografie, kteří se na tvorbě výukových aktivit podíleli nad rámec jejich studijních povinností, a že mezi sebou iniciovali sbírku výukových předmětů, které místní základní škole věnovali.

Za katedru geografie Stanislav Kraft, Petra Karvánková a Jiří Rypl