Symbol PF Studenti katedry germanistiky na hospitaci ve Freistadtu

Studentky a studenti katedry germanistiky se zúčastnili ve dnech 17. a 18. 11. 2016 přeshraničního projektu na Musikmittelschule ve Freistadtu. Po oba dva dny hospitovali a sami se i podíleli na výuce němčiny, angličtiny, hudební výchovy a němčiny jako jazyka cizího ve třídách složených z dětí s odlišným mateřským jazykem. Měli možnost pozorovat běžný chod školy, hovořit se žáky a učiteli a lecčemus zajímavému se přiučit. Zaujal je například způsob oslovování žáků, kdy učitelé celé třídě zadávali úkoly ve 2. osobě singuláru (A teď si otevři knihu a přečti si ... místo českého Otevřete si knihu a přečtěte si ...), časté zastoupení práce ve dvojicích či skupinách či třeba psaní diktátů z frekventovaných německých slov, a to napříč všemi ročníky. Podobný projekt bude realizován i v letním semestru. K účasti na výuce ve Freistadtu katedra tentokrát přizve studenty bakalářského studijního programu, aby i oni si mohli trochu s předstihem na vlastní kůži vyzkoušet, jak pestrá a zajímavá může být výuka německého jazyka.