Symbol PF Tělovýchovné a sportovní centrum slavnostně otevřeno

Nejen architektonickou koncepcí, ale i použitými moderními stavebními postupy a materiály, zaujme na první pohled právě otevřené Tělovýchovné a sportovní centrum Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Jedná se o ojedinělé zařízení svého druhu v celém jihočeském regionu. Zahrnuje komplex hal a sálů pro míčové sporty, úpolové sporty, badminton, spinning i stolní tenis, které jsou propojené mezi sebou šatnami, regenerační místností, saunou a nezbytným zázemím nejen pro sportovce a jejich trenéry, ale zejména pro pedagogy katedry tělesné výchovy a sportu PF JU. Chloubu centra představuje laboratoř funkční zátěžové diagnostiky. Tělovýchovné a sportovní centrum bude prioritně nabízet své prostory studentům Jihočeské univerzity a oborovým studentům tělesné výchovy a sportu, zázemí k tréninku zde mohou nalézt jak profesionální tak amatérští sportovci z řad široké veřejnosti. Slavnostní otevření proběhlo 2. března 2018 za velkého zájmu zástupců jednotlivých fakult Jihočeské univerzity a celostátních i regionálních médií. Přítomné hosty přivítal děkan PF JU Mgr. Michal Vančura, Ph.D. a vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu PF JU doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.

 

Reportáž ze slavnostního otevření sportovního centra PF JU (ČT Jihozápad)