Symbol PF S trénováním paměti mimo školní lavice

Draci pomohli seniorům zapamatovat si sto desetinných míst čísla π

Skupina 15 českobudějovických seniorů strávila zajímavý prodloužený víkend v Husinci, kde společně s trenérkami paměti pečovali o svou duševní svěžest. Trenérky paměti, studentky Zdravotně sociální fakulty a Pedagogické fakulty JU, si pro ně připravily pestrý program, díky kterému si senioři nejen zlepšili svou paměť, ale také se naučili, jak si efektivně pamatovat velké množství informací. Tento užitečný projekt byl navíc podpořen programem Think Big, jenž je zastřešen nadací O2.

"Trénování paměti nám seniorům přináší zkvalitnění našeho života. Naučili jsme se novým technikám k prohloubení paměti, zároveň jsme se zařadili do kolektivu mladých lidí - trenérek paměti, které vždy jsou na hodiny trénování paměti perfektně připraveny. My senioři jsme jim za čas, který nám věnují ve svém volném čase vděčni. Náš život by byl bez této aktivity jednotvárný a smutný." Tereza Polanková (seniorka, navštěvuje kurzy trénování paměti 4 roky)

V rámci pobytu byla seniorům otestována jejich paměť a ukázány postupy, jak si vybudovat rezervní mozkovou kapacitu. Příjemným překvapením pro seniory byla návštěva Mgr. Maťhové se psem Arnym z občanského sdružení Hafík. Tato odbornice se svým psím pomocníkem předvedla různé možnosti trénování paměti v rámci canisterapie, které si účastníci následně vyzkoušeli.

Vrcholem celého pobytu pro seniory bylo zapamatování sta desetinných míst čísla π pomocí různých příběhů, ve kterých figurovali např. draci a princezny. Tato metoda má výborné praktické uplatnění - například seniorům pomáhá, aby si zapamatovali telefonní čísla přátel či vnoučat.

 

Michaela Pošvářová

 


Jsme skupina čtyř dobrovolnic - trenérek paměti, studujeme na Zdravotně sociální fakultě a Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Působíme v Univerzitním centru pro seniory PATUP, které funguje při Ústavu zdravotně sociální práce Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Kurzy trénování paměti pro seniory zde probíhají už řadu let a naší cílovou skupinou jsou senioři z Českých Budějovic či okolí, kteří k nám docházejí. Každá vedeme svůj kurz trénování paměti, přičemž tyto kurzy probíhají v průběhu akademického roku jednou týdně po dobu 90 minut.

Protože jsme chtěly "našim" seniorům z kurzů nabídnout ještě něco navíc, vytvořily jsme projekt "S trénováním paměti mimo školní lavice", který byl vybrán a podpořen Nadací O2 v rámci programu Think Big. Jednalo se o čtyřdenní pobyt, který byl realizován od 12. - 15. 4. 2012 v jihočeském Husinci. Cílem projektu bylo nejen posílení paměti a kognitivních funkcí seniorů, ale také seznámení se s účastníky jiných kurzů a posílení vzájemných sociálních vazeb mezi všemi zúčastněnými.