Symbol PF Týden pro inkluzi

V rámci projektu Inovace přípravy učitelů pro praxi proběhne na Jihočeské univerzitě akce „Týden pro inkluzi“. Akce se koná v týdnu od 22. do 28. října v souvislosti s celorepublikovou aktivitou „Týden PRO inkluzi“ a svým obsahem se zaměřuje na rozvoj kompetencí budoucích učitelů v rámci přípravy na vzdělávání v tzv. „inkluzivní škole“.

Součástí akce bude ucelený blok přednášek, seminářů a workshopů pro studenty PF JU, kde budou na vybraná témata, hovořit pedagogové z PF JU a odborníci z praxe, kteří mají praktické zkušenosti s inkluzivním vzděláváním a zaváděním podpůrných opatření.

V případě zájmu o další informace týkající se této akce kontaktujte Mgr. Marii Najmonovou (mnajmonova@pf.jcu.cz) nebo Kristýnu Faltovou (faltok00@pf.jcu.cz).

 

Program akce "Týden pro inkluzi"

Téma: Týden pro inkluzi. Co jsme se o sobě dozvěděli díky inkluzi?

Přednášející: Mgr. Marie Najmonová, Katedra pedagogiky a psychologie PF JU

Datum: 22. 10. 2018 od 11:00 do 12:00

Místo konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, aula D240

 

Téma: Charakteristiky žákovských prekoncepcí o mentálním postižení a možnost jejich diagnostiky

Přednášející: PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D., Národní ústav pro vzdělávání

Datum: 22. 10. 2018 od 12:00 do 13:30

Místo konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, aula D240

 

Téma workshopu: Specifika dítěte ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve vztahu ke školní úspěšnosti

Přednášející: Bc. Kateřina Šimerová, Sociální pedagožka na ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, České Budějovice

Datum: 22.10. 2018 od 14:00 do 14:45

Místo konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, aula D240

 

Téma: Souvislosti didaktiky s inkluzivním vzděláváním

Přednášející: PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. a Mgr. Marie Najmonová, Katedra pedagogiky a psychologie PF JU

Datum: 22.10. 2018 od 15:00 do 15:45

Místo konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, aula D240

 

Téma: Sociální pedagog na základní škole

Přednášející: Bc. Alena Paroubková, DiS., Sociální pedagožka na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice

Datum: 22. 10. 2018 od 16:00 do 16:45

Místo konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, aula D240

 

Téma: Sociální pedagog na základní škole

Přednášející: Bc. Alena Paroubková, DiS., Sociální pedagožka na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice

Datum: 22. 10. 2018 od 17:00 do 17:45

Místo konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, aula D240

 

Téma: Projevy specifických poruch učení u dětí školního věku

Přednášející: Mgr. Hana Kressová, Speciální pedagožka na ZŠ Pohůrecká, České Budějovice

Datum: 23. 10. 2018 od 8:00 do 9:15

Místo konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, D319

 

Téma: Školní poradenské pracoviště vs. Školská poradenská zařízení

Přednášející: Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D., Katedra pedagogiky a psychologie PF JU

Datum: 23. 10. 2018 od 9:20 do 10:00

Místo konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, D319

 

Téma: Hodnota vstřícnosti a lidského pochopení ve společném vzdělávání

Přednášející: Mgr. Edita Nevoralová, Školní psycholožka na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská a ZŠ T. G. Masaryka, České Budějovice

Datum: 23. 10. 2018 od 16:30 do 17:15

Místo konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, D321

 

Téma: Podpora žáka s odlišným mateřským jazykem ve vzdělávání

Přednášející: Mgr. Markéta Váchová, Školní asistentka na ZŠ Bezdrevská, Pedf UK

Datum: 24. 10. 2018 od 13:00 do 14:00

Místo konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, aula D240

 

Téma: Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga

Přednášející: Mgr. Markéta Váchová, Školní asistentka na ZŠ Bezdrevská, Pedf UK

Datum: 24. 10. 2018 od 15:00 do 16:00

Místo konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, D240

 

Téma: Příklady inspirativní praxe v oblasti společného vzdělávání na ZŠ

Přednášející: Mgr. Renáta Tvrdíková, Školní inspektorka Jihočeského inspektorátu České školní inspekce

Datum: 25. 10. 2018 od 10:00 do 10:30

Místo konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, D319