Symbol PF Týden pro inkluzi

V týdnu pro inkluzi, pořádaném v rámci projektu Inovace přípravy učitelů pro praxi, proběhnou v pondělí 11. listopadu, ve středu 13. listopadu a v pátek 15. listopadu 2019 semináře určené pro studenty učitelství a pedagogy.

Semináře budou zaměřeny především na inovativní přístupy v práci s třídním kolektivem a dále na přístupy pedagogické diagnostiky a intervence při práci s žáky s projevy specifických poruch chování a nevhodného chování.

V případě zájmu o další informace týkající se této akce kontaktujte Mgr. Marii Najmonovou (mnajmonova@pf.jcu.cz) nebo Bc. Kristýnu Faltovou (faltok00@pf.jcu.cz).

 

Program akce „Týden pro inkluzi“

Téma: Jak mít ve třídě pohodu – Trochu jiný pohled na třídnické hodiny

Přednášející: Mgr. Jan Hynek, Katedra pedagogiky a psychologie PF JU

Datum: 11. 11. 2019 od 10:00 do 11:30

Místnost konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, D319

 

Téma: Individualizace ve výchově a vzdělávání v MŠ jako jedna z podmínek pro funkční inkluzi

Přednášející: Bc. Adéla Havlová, zástupkyně ředitelky pro waldorfskou mateřskou školu, Waldorfská škola České Budějovice – mateřská škola, základní škola a střední škola o. p. s., České Budějovice

Datum: 11. 11. 2019 od 13:00 do 14:30

Místnost konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, D223

 

Téma: Třídnické hodiny v kontextu běžné výuky

Přednášející:
Mgr. Eva Gajerová, Školní metodička prevence, ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad, Strakonice
Mgr. Pavla Šandová, Školní metodička prevence, MŠ, ZŠ a PrŠ, Plánkova, Strakonice

Datum: 11. 11. 2019 od 16:30 do 18:00

Místnost konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, D240

 

Téma: ADHD – vymyšlená nálepka

Přednášející: Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D., Katedra pedagogiky a psychologie PF JU

Datum: 13. 11. 2019 od 13:00 do 14:30

Místnost konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, D240

 

Téma: Není rychlost jako rychlost

Přednášející: Mgr. Hana Kressová, Speciální pedagožka, ZŠ Pohůrecká, České Budějovice

Datum: 13. 11. 2019 od 15:00 do 16:30

Místnost konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, D240

 

Téma: „Peer program“ jako aktivní prvek prevence rizikového chování

Přednášející: Mgr. Edita Nevoralová, Školní psycholožka, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice

Datum: 15. 11. 2019 od 11:45 do 12:30

Místnost konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, D321

 

Téma: Funkční analýza chování – diagnostický a intervenční nástroj při práci se žáky s projevy nevhodného chování

Přednášející: Mgr. Marie Najmonová, Katedra pedagogiky a psychologie PF JU

Datum: 15. 11. 2019 od 13:30 do 15:00

Místnost konání: Pedagogická fakulta JU, Dukelská 9, České Budějovice, D321

 

 

Název projektu: Inovace přípravy učitelů pro praxi
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960