Symbol PF Týden pro inkluzi

V rámci projektu Inovace přípravy učitelů pro praxi proběhlo na Pedagogické fakultě JU v týdnu od 11. 11. do 15. 11. 2019 několik seminářů určených pro studenty učitelství a pedagogy.

Semináře byly především zaměřeny na inovativní přístupy v práci s třídním kolektivem a dále na přístupy pedagogické diagnostiky a intervence při práci s žáky s projevy specifických poruch chování a nevhodného chování.