Symbol PF Týden pro inkluzi na PF JU

V rámci projektu Inovace přípravy učitelů pro praxi proběhl na Pedagogické fakultě JU ve dnech 22. 10. až 28. 10. Týden pro inkluzi, uspořádaný v souvislosti se stejnojmennou celorepublikovou akcí, která si klade za cíl představit myšlenku společného vzdělávání všech dětí nenásilnou a přívětivou formou. Během řady přednášek a workshopů týkajících se různých aspektů inkluze se studenti i učitelé dozvěděli zajímavé informace například o projevech specifických poruch učení u dětí školního věku či o možnostech práce s žáky - cizinci, kteří přicházejí na základní školu a teprve se začínají učit český jazyk.