Symbol PF Účast PF JU na konferenci organizace ESERA

Celkem čtyři zástupce měla Pedagogická fakulta JU na 13. konferenci organizace ESERA (European Science Education Research Association), která se konala v italské Bologni ve dnech 26. – 30. 8. 2019.

Prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (katedra pedagogiky a psychologie), doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D., PhDr. Jan Petr, Ph.D., a Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D. (katedra biologie) zde představili výzkumy, které jsou aktuálně řešeny na daných katedrách a zároveň se setkali s kolegy z celého světa, se kterými domlouvali spolupráci v oblasti přírodovědného vzdělávání a přípravy učitelů přírodovědných předmětů.