Symbol PF Umístění studentů PF na intepretační soutěži v Ostravě

Umístění studentů PF na intepretační soutěži v Ostravě

 

V neděli 15. 6. 2014 skončila celostátní interpretační soutěž pedagogických fakult ve hře na hudební nástroje, resp. v sólovém zpěvu. PF JU reprezentovali houslista Vít Morávek, absolvent plzeňské konzervatoře, studující na PF JU obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, a klavíristka Taťána Konopleva, v současné době končící bakalářský stupeň jednooborového studia Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání. Ta se také ujala Morávkova klavírního doprovodu jako záskok za chybějící třetí soutěžící, která se nemohla zúčastnit kvůli zranění těsně před soutěží.

Vítek Morávek i Taťána Konopleva shodně obsadili každý ve své kategorii 2. místo. Upřímně jim blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší almy mater!