Symbol PF Užití počítačů ve výuce matematiky - 2013

Ve spolupráci Katedry matematiky PF JU v Č. Budějovicích a Společnosti učitelů matematiky JČMF se uskutečnila ve dnech 7. 11. 2013 - 9. 11. 2013 šestá konference Užití počítačů ve výuce matematiky.

 

Cílem této mezinárodní konference bylo shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nad těmito okruhy otázek:

  • role počítače ve vyučování matematiky,
  • vliv počítače na obsah vyučování,
  • role učitele při výuce podporované počítačem.

Plenární přednášku proslovili například prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze či prof. Dr. Alfred Wassermann z Mathematisches Institut Universität Bayreuth. V průběhu konference se učitelé základních, středních a vysokých škol setkávali na plenárních přednáškách, aktivně vystupovali v jednotlivých sekcích a workshopech. Účastníci konference ji hodnotili jako velice přínosnou pro jejich další práci ve vyučování matematice. Konference probíhala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje, rektora Jihočeské univerzity a primátora města České Budějovice.

Bližší informace o průběhu této konference je možné zjistit na adrese: http://www.pf.jcu.cz/upvm/2013.