Symbol PF Užití počítačů ve výuce matematiky

11. – 13. 11. 2021

Jubilejní desátý ročník konference o využití počítačů ve výuce matematiky pořádají ve dnech 11. až 13. listopadu 2021 Katedra matematiky PF JU, Společnost učitelů matematiky a Jednota českých matematiků. Zajímavý program včetně dalších organizačních pokynů naleznete na webu konference:

http://home.pf.jcu.cz/~upvm/2021/

 

UPVM 2021