Symbol PF Úspěch studenta PF - vítězství v mezinárodním kole SVOČ a umístění v soutěži DP

Úspěch studenta PF - vítězství v mezinárodním kole SVOČ a umístění v soutěži DP

 

Dovolujeme si oznámit, že náš bývalý student oboru ITE Bc. Miroslav Bartyzal se svojí obhájenou bakalářskou prací na téma "Simulace průchodu programu vývojovým diagramem pro výuku algoritmizace" zvítězil v mezinárodním kole SVOČ v kategorii edukačního software, konaném v květnu 2013 v Bratislavě.

Viz http://www.edi.fmph.uniba.sk/svk-di13/vysledky.htm

 

Tentýž student s toutéž prací se vloni na podzim umístil na 2. místě možná ještě prestižnější soutěže "Diplomová práce 2012" v kategorii Podnikové informační systémy a ostatní IT práce. Tuto soutěž vyhlašuje ICT unie předních českých ICT firem a jde o práce zaměřené na počítačové technologie (není tedy pedagogická). Mirek zde uspěl mezi diplomovými pracemi soutěžících z UK, ČVUT apod. i se svojí bakalářskou prací.

Viz http://www.diplomovaprace.cz/doc/Final_vysledkova_listina.pdf