Symbol PF Úspěšná účast našich studentek na celostátní interpretační soutěži

Ve dnech 9. a 10. 6. 2017 se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze konala celostátní interpretační soutěž studentů pedagogických fakult ve hře na vybrané hudební nástroje, resp. v sólovém zpěvu. V rámci dvoudenního soutěžního klání měli studenti možnost poměřit své nástrojové dovednosti i celkovou hudební vyspělost v oborech hra na klavír, sólový zpěv, hra na smyčcové nástroje, ostatní nástroje a nově též sbormistrovství, a to ve dvou kvalitativně rozlišných kategoriích, zohledňujících jejich předchozí umělecké vzdělání. V posledních letech tato soutěž dostává mezinárodní parametry, zejména účastí zahraničních studentů, hlavně ze Slovenska, Polska a Ruska a mezinárodně složené porotě. V letošním roce byla umožněna účast také studentům a studentkám pobývajícím v ČR v rámci pobytu ERASMUS.

Za naši fakultu se letošního ročníku zúčastnily tři pianistky (dvě z nástrojově specializovaného studia a jedna z dvouoborového), jedna pozounistka a jedna houslistka.

Účast našich studentek byla velmi úspěšná. V oboru hra na klavír se Petra Vaščilková (vyučující doc. Hudeček) nakonec dělila o první místo s Ruskou Olesiou Polietaievou a Jitka Nestřebová (vyučující Mgr. Suleymanová) se dělila o třetí místo.
V kategorii ostatních nástrojů se umístila na děleném druhém místě naše pozounistka Jana Hochmanová a na rovněž děleném třetím ve hře na smyčcové nástroje (kategorie II. bez předchozího uměleckého vzdělání) Petra Kubáková.

 

Všem studentkám úspěšně reprezentujícím naši fakultu upřímně blahopřejeme!

 

Petra Vaščilková (klavír, 1. místo) a Jana Hochmanová (pozoun, 2. místo)