Symbol PF Úspěch studentek Pedagogické fakulty na Olympiádě techniky v Plzni

Dvě studentky 1. ročníku navazujícího magisterského studia na Pedagogické fakultě JU Barbora Gubáni a Marie Košinová se zúčastnily 12. ročníku Olympiády techniky v Plzni, kde v sekci technicky – odborných prací výukově zaměřených obsadily 1. místo se svou pomůckou „Matematická motanice“. O tomto úspěchu se s námi podělily v následujícím rozhovoru.

Dívky se inspirovaly didaktickou pomůckou zvanou Motanice a následně do jimi vytvořené metodické pomůcky transformovaly obsah učiva matematiky. Rovněž využily znalosti z oboru technická výchova a přizpůsobily pomůcku edukační praxi. Pomůcku si tak v rámci hodin může vyučující společně s žákem vyrobit.

 

 

1. Jak vůbec vznikl nápad na vytvoření této pomůcky?

Pomůcku jsme vytvořily v rámci předmětu Didaktika matematiky pod vedením paní docentky Koldové. Na její popud jsme dále pomůcku prezentovaly například na akci Věda na vsi nebo na Dni otevřených dveří Pedagogické fakulty JU.

 

2. Pomůcku jste rovněž prezentovaly na 7. ročníku soutěže Studentská inovace praxe.

Ano, do soutěže jsme šly s tím, že to prostě jen zkusíme, a nakonec jsme obsadily 1. místo v kategorii učební pomůcky.

 

3. Po tomto úspěchu jste se tedy rozhodly přihlásit se na Olympiádu techniky v Plzni?

My jsme o této soutěži vůbec nevěděly. Oslovil nás pan Mgr. Jan KROTKÝ, Ph.D., který učí externě na katedře aplikované fyziky a techniky a současně působí právě na katedře matematiky, fyziky a technické výchovy na Západočeské univerzitě v Plzni a je jedním z organizátorů Olympiády techniky. Soutěž vypadala zajímavě, tak jsme se rozhodly, že to zkusíme.

 

4. Jak samotná olympiáda probíhala?

Olympiáda probíhala dva dny, měly jsme hrazené ubytování na kolejích a musíme velmi vyzdvihnout jednak průběh celé konference, tak i skvělé zázemí. V úterý 22. 5. 2018 olympiádu zahájil primátor Plzně Martin Zrzavecký a rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček. Zahájení bylo v opravdu krásných prostorech. Na soutěž jsme také jely s tím, že to bude jen takové lokální, podobně jako Studentská inovace praxe na naší fakultě. Velmi nás pak překvapilo, že účast je mezinárodní. Byli tu například studenti z Polska, Slovinska nebo Ruska.

 

5. A jak probíhala samotná prezentace vaší pomůcky a následné vyhodnocení?

Na prezentaci jsme měly vyhrazený čas, zhruba 15 minut, což pro nás bylo ideální. Před porotou jsme pomůcku představily a následně měly možnost zhlédnout i ostatní soutěžící. Přišlo nám, že jsme porotu dost zaujaly, sdělili nám, že se nikdy s ničím podobným nesetkali, takže zřejmě jsme dostaly dost bodů za kreativitu. Dále byla pochválena variabilita pomůcky, to ostatně ocenila už i porota v rámci soutěže Studentská inovace praxe.

 

6. Jaké byly ceny za umístění na stupních vítězů?

My jsme získaly finanční ohodnocení ve formě stipendia, diplom, potvrzení účasti a další drobné dárkové předměty. Myslíme si, že nejcennější je právě to samotné ocenění do našeho pracovního portfolia.

 

7. Doporučily byste soutěž i dalším studentům?

Určitě ano! Právě nám přišlo líto, že jsme byly úplně prvními zástupci v celé historii soutěže nejen z Pedagogické fakulty JU, ale i z celé Jihočeské univerzity. Doufáme, že se tedy tato olympiáda díky našemu úspěchu dostane více do povědomí učitelů i studentů. Samotná soutěž je velkým zážitkem i díky tomu, že je takto mezinárodní.

 

8. Pomůcku jste měly možnost si vyzkoušet i v praxi, jaké byly ohlasy a jaké jsou Vaše plány s jejím dalším využitím do budoucna?

Ohlasy byly velmi dobré. Pomůcka je primárně určena pro 5. a 7. třídu ZŠ, ale setkaly jsme se s tím, že v rámci opakování může sloužit i ve vyšších ročnících, ale samozřejmě více zaujme ty menší děti. Pomůcku rovněž ocenili i samotní učitelé, kteří nám dokonce nabídli, zda bychom ji pro ně nechtěly vyrobit. To bychom ovšem nemohly dělat nic jiného, její výroba je totiž dost časově náročná. Ale do budoucna bychom chtěly udělat její verzi na 3D tiskárně, tak snad se to podaří.

 


 

Dvanáctý ročník Olympiády techniky uspořádala ve dnech 22. a 23. května katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zúčastnilo se ho téměř 50 studentů z deseti univerzit ze šesti států.

Pedagogickou fakultu JU reprezentovaly studentky Barbora Gubáni a Marie Košinová. Se svojí kreativní pomůckou pro upevňování učiva v rámci výuky matematiky, pod názvem „Matematická motanice“ obsadily první místo v Sekci technicky – odborných prací. Druhé místo obsadily Anna Solecká a Andželika Sereda z Polska s projektem didaktického modelu sluneční soustavy. Třetí místo bylo uděleno Laře Koglot ze slovinského Koperu, která představila projekt konstrukčních činností pro děti, spočívající ve výrobě konstrukce mostu ze špaget.

Oběma našim studentkám gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci Pedagogické fakulty JU. Přejme si, aby v podobných soutěžích nezůstaly osamocené a inspirovaly své následovníky.

 

Více o uvedené soutěži lze nalézt na:

https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1504

https://www.plzen.eu/obcan/aktuality/aktuality-z-mesta/v-plzni-zacala-olympiada-techniky-plzen-2018.aspx