Symbol PF Úspěch studentek PF JU na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky

Ve dnech 7. - 8. 6. 2019 se v Kostelci nad Černými lesy konal 18. ročník soutěže vysokoškoláků ve vědecké a odborné činnosti v didaktice matematiky. Soutěže se zúčastnilo 38 studentů z 12 různých českých a slovenských vysokých škol.

V kategorii K5 pro závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV byly katedrou matematiky PF JU do soutěže nominovány studentky Blanka Jáchimová z programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol a Dagmar Doleželová z programu Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ.

Blanka Jáchimová se svou prací Algoritmické myšlení v matematice kategorii vyhrála, Dagmar Doleželová se s prací Mezipředmětové vazby v kontextu výuky vzdělávacích oblastí Matematika a její aplikace a Člověk a příroda (Chemie) umístila na 3. místě. Gratulujeme!