Symbol PF Úspěchy našeho studenta

Bc. Filip Volf, student navazujícího magisterského studia AJn-OVan-SZn Pedagogické fakulty JU, byl v úterý 26. 3. 2019 zvolen předsedou Studentského parlamentu města České Budějovice, ve kterém jsou zastoupeny všechny střední a vysoké školy z Českých Budějovic. „Studenti se mimo jiné zajímají o ekologické problémy města, ve kterém studují,“ komentuje Filip první zasedání parlamentu, „stejně jako o materiální zabezpečení výuky.”

Filip Volf v současné době působí také jako delegát Jihočeské univerzity ve studentské komoře Rady vysokých škol, která zastupuje studentky a studenty vysokých škol České republiky na národní i mezinárodní úrovni.