Symbol PF Úspěšné vystoupení studentů PF JU na česko-slovenském kole SVOČ v didaktice matematiky

Formou videokonference se 26. 6. 2020 konal 19. ročník soutěže českých a slovenských vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky. Soutěže se zúčastnilo 37 studentů.

Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích reprezentovali dohromady ve třech kategoriích tito studenti: Petra Bézová (K2b: Bakalářské práce; 2. a 3. stupeň), Klára Dubská (K3a: Diplomové práce; MŠ a 1. stupeň), Radek Krulec (K4: Práce celoživotního vzdělávání) a Michaela Němečková (K2b: Bakalářské práce; 2. a 3. stupeň). Všem patří poděkování a uznání jejich mimořádného úsilí.

Zvláštní gratulaci si pak zaslouží slečna Michaela Němečková za vítězství v kategorii K2b: Bakalářské práce (2. a 3. stupeň) s prací Sbírka úloh z matematiky inspirovaná historickými prameny a slečna Klára Dubská, která obsadila v kategorii K3a: Diplomové práce (MŠ a 1. stupeň) třetí místo s prací Pěstování matematické gramotnosti na 1. stupni základního vzdělávání (práce je výsledkem zapojení autorky do projektu GAJU 121/2019/S – Edukační obsah pro rozvoj matematického a informatického myšlení).

 

Sborník SVOČ, s výsledkovou listinou na str. 8–10.