Symbol PF Užití počítačů ve výuce matematiky

V prvním listopadovém týdnu se na Pedagogické fakultě JU konal 9. ročník konference Užití počítačů ve výuce matematiky. Konferenci, která se uskutečnila pod záštitou paní děkanky doc. RNDr. Heleny Koldové, Ph.D., pořádaly katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Společnost učitelů matematiky JČMF a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice.

Ve dnech 7.–9. 11. 2019 tak na PF JU proběhlo několik přednášek, diskuzí a workshopů na téma role počítače ve vyučování matematiky, vliv počítače na obsah vyučování či na současné pojetí výuky matematiky. Do programu byl rovněž, v rámci projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti, zařazen kulatý stůl na téma Potřeby a možnosti implementace digitálních technologií do výuky na ZŠ a SŠ.