Symbol PF Věda na vsi

ZRUŠENO – náhradní termín je předběžně stanoven na podzim 2020

Popularizačně naučná akce Věda na vsi se v letošním roce uskuteční od 17. do 19. 3. 2020 v kulturním domě v obci Včelná. Letošní pátý ročník nese podtitul Věda na vsi 2020: věda pro 21. století. Akce je primárně určena pro 1. a 2. stupeň ZŠ (případně nižší stupeň gymnázia), pro žáky a žákyně je připraven bohatý program z oblasti matematiky, geografie, fyziky nebo například informatiky.