Symbol PF Věda na vsi potřetí

Nejen s historií a praktickým využitím objevů takových velikánů fyziky jako byli Archimédés, Pascal či Einstein, ale i s přípravou vlastní zápalné směsi, poznáváním cizokrajných koření, prací s mapou a azimutem či řešením atraktivních matematických úkolů se mohli seznámit jak žáci základních škol, tak i jejich rodiče a široká veřejnost na třetím ročníku akce Věda na vsi. Uspořádali ji studenti Pedagogické fakulty JU z kateder matematiky, biologie, fyziky, informatiky a geografie ve dnech 6. – 8. března 2018 v kulturním domě na Včelné. Tři dny plné zajímavé a poučné zábavy spojené s objevováním nového se staly jednou z mnoha akcí, které pořádá Pedagogická fakulta JU na počest sedmdesáti let své existence.

 

Krátká reportáž z 3. ročníku Vědy na vsi (video)