Symbol PF Vzdělávací interaktivní výstava Věda na vsi na Včelné

Katedra matematiky a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích připravily ve spolupráci s obcí Včelná zábavnou interaktivní vzdělávací výstavu s názvem Věda na vsi. Zábavně pojaté vědecké a naučné aktivity, které byly určené pro širokou veřejnost, především však pro rodiny s dětmi, probíhaly ve dnech 18. - 21. února 2016 v KD Včelná.

Základní kostru vzdělávací výstavy tvořilo více než 11 naučných posterů přinášejících zábavnou formou zajímavé informace ze světa matematiky a zeměpisu. Na tyto naučné postery navazoval vždy pravidelný interaktivní a vzdělávací program ve formě výukových aktivit. Ten byl realizovaný ve velké míře studenty a doktorandy KMA a KGE PF JU.

Celou čtyřdenní vzdělávací výstavu Věda na vsi zahajovala, ve čtvrtek odpoledne, výuková aktivita Nechte se osvítit! Ta byla realizovaná studenty KGE PF JU Pavlem Horejšem, Martinem Kochánkem a Štěpánem Klučkou. Výuková aktivita představovala atomovou energii jako velký vynález, který znamenal na jedné straně obrovský pokrok pro lidstvo, avšak na straně druhé přinesla tato síla ničivou zbraň, která mohla a neustále může ohrozit milióny lidí. V rámci výukové aktivity byla pozornost věnována testování atomových bomb ve světě a jejich důsledkům na přírodu i lidstvo samotné. V závěru aktivity si účastníci dokonce mohli vyzkoušet simulaci evakuace při jaderném útoku, stejně tak, jako se dotknout "vyhořelého" paliva. Aktivita se těšila velkému zájmu malých i dospělých posluchačů.

Páteční odpolední program s názvem Svět v bublině vedla studentka KMA Veronika Burdová a účastníci se díky ní seznámili s unikátním světem megabublin. Posluchači zjistili, že se i geometrie dá uzavřít do krásných mýdlových bublin, které si navíc mohli i sami vytvořit. Zároveň si také vyzkoušeli, kolik lidí se dá uzavřít do jedné velké bubliny. Aktivita byla věnována především vysvětlení a pochopení fyzikálního jevu povrchového napětí skrze praktické pokusy. Svět bublin byl pro návštěvníky světem zcela fascinujícím a především dětem se nechtělo jej opustit, a proto si, poměrně dlouho po ukončení aktivity, s bublinami hrály. Avšak i rodiče, poté co zjistili, že se dá v rukavicích s bublinou pinkat, byli často konsternováni dokonale plastickou povrchovou membránou mýdlové bubliny.

Čtvrteční i páteční program byl pokaždé zpestřen stanovištěm s názvem Matematika pro nejmenší, které příchozím dokázalo, že matematika může být opravdu pro všechny a zábavná. Lektorka Vendula Šimanová přestavila matematiku jako vědu, která může oslovit mladé i starší. Dokázala, že matematika a její příklady jsou všude kolem nás, ať již např. při určování stáří stromů nebo odhadování množství hlíny, které se dokáže vytvořit během našeho života aj. Ať už tedy chceme či nikoliv, matematika nás doprovází na každém kroku našeho života.

Sobotní odpoledne tvořila pestrá mozaika workshopů s názvem Věda na rynku. Sál KD na Včelné se proměnil v pestré vědecké tržiště s řadou stanovišť, přinášejících účastníkům možnosti "ochutnat" variabilní matematické a zeměpisné aktivity. Například u stanoviště Pohleď pohled! Elišky Novákové jste se mohli seznámit s novou moderní aktivitou Postcrossing, která přináší možnost poznat zajímavá místa i lidi na celém světě skrze posílání "klasických" pohlednic. Avšak Postcrossing není pouhé posílání pohledů, ale seznamování se s celým světem. Postcrossing je sociální síť na papíře, která se těší vzrůstajícímu zájmu mezi mladými lidmi. Kdo z Vás si někdy psal například s Kambodžanem?

Dalším stanovištěm, které mohli návštěvníci interaktivní výstavy v sobotu ochutnat, bylo stanoviště Ničivá zbraň oceánu. Zde studenti Veronika Vojtová, Markéta Kněžíčková a Jan Duspiva představili jednu z největších přírodních katastrof světa - vlnu Tsunami. Tato obří vlna již v historii několikrát dokázala, že není dobré se jí stavět do cesty. I hloubavý návštěvník si přišel na své, když zjistil konkrétní ničivé dopady této silné vodní masy. K větší interakci s veřejností byly používány tablety s aplikací Landscapar. V ní si návštěvník mohl od základů vymodelovat svůj ostrov, na kterém potom byly následně demonstrovány drtivé následky tsunami.

Další zastávkou z pestré sobotní mozaiky workshopů bylo stanoviště studentů Jana Starce a Barbory Rybaříkové. Již samotný název aktivity Třiď a Zemi bude líp! návštěvníkům napovídal, že tato zastávka bude věnována dnes aktuální otázce třídění odpadu. Díky neustále rostoucímu znečištění je na tento celosvětový trend kladen velký důraz, a proto zde na děti čekaly překvapivé informace např. o použitém sáčku od brambůrků, PET láhvi či plechovce od coca-coly.

Poslední nedělní den vzdělávací výstavy se nesl pod názvem Kdo to řekl? Návštěvníci zde odhalovali výroky známých matematiků, stejně tak jako se ponořili do tajů hry geocaching a ještě mnohem více. Skrze satelitní navigaci GPS hledali malé krabičky schované pořadateli po obci Včelná. GPS přístroj děti dovedl na místo, kde po chvíli hledání vítězoslavně vytáhly nalezený poklad. Ten však na místo sladké odměny zapojil veškeré přítomné mozky promyšlenými matematickými šiframi. Po nalezení všech pokladů a vyluštění šifer následovala práce s QR čtečkami. Mobilní program, který skenoval QR kódy prostřednictvím fotoaparátu a umožňoval tak návštěvníkům nalézat nové otázky a úkoly rozmístěné po KD Včelná, zajistil dlouhou zábavu.

Celá interaktivní výstava Věda na vsi na Včelné přinesla zdejší obyvatelům zábavnou formou různé geograficko-matematické aktivity. Na své si tak přišel každý, od malých dětí až po dospělé, kteří se často více dotazovali než děti.

Celou výstavu Věda na vsi na Včelné navštívilo celkem 250 zájemců.

 

 

Garanti akce za Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byli doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D. a Mgr. Roman Hašek, Ph.D. z katedry matematiky a Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. z katedry geografie.

Lektory výukových aktivit byli následující studenti KMA a KGE PF JU v Českých Budějovicích: Bc. Petr Bartoň, Bc. Veronika Burdová, Bc. Jan Duspiva, Bc. Pavel Horejš, Pavla Kaiseršatová, Bc. Štěpán Klučka, Lenka Kluzáková, Bc. Markéta Kněžíčková, Bc. Martin Kochánek, Bc. Veronika Márovcová, Bc. Dagmar Melicharová, Bc. Lucie Míková, Bc. Eliška Nováková, Bc. Martin Rozhoň, Bc. Eva Schwarzová, Bc. Iva Sochorová, Bc. Jan Starec, Bc. Veronika Strapcová, Bc. Lucie Suchá, Jana Suchanová, Vendula Šimanová, Bc. Veronika Švejdová, Bc. Jaroslava Tomková, Bc. Veronika Vojtová, Bc. Roman Vraspír.

Hlavním organizátorem a garantem akce za obec Včelná byl pan místostarosta Mgr. Kamil Feitl.

Celá akce se konala pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Mgr. Michala Vančury, Ph.D. a byla podpořena z projektu GA JU Klíčové kompetence v kontextu mezioborových vazeb přírodovědných předmětů.