Symbol PF Pedagogická fakulta JU se prezentovala v rámci Vědy pro každého v Géčku

Pedagogická fakulta JU se prezentovala v rámci Vědy pro každého v Géčku

V sobotu 8. března 2014 se v prostorách Nákupního centra Géčko uskutečnila akce s názvem "Věda pro každého v Géčku", jejímž cílem bylo interaktivní představení zajímavostí z různých oblastí vědy a poznání. Akce realizovaná v rámci projektu scienceZOOM, do níž se zapojila většina fakult Jihočeské univerzity, přilákala stovky návštěvníků.

Pedagogická fakulta JU byla reprezentována v rámci hlavního a doprovodného programu.

 

Na hlavním pódiu čtyřikrát vystoupili členové Katedry aplikované fyziky a techniky - PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D., a Mgr. Jan Proll. Jejich hravá demonstrace fyzikálních pokusů vždy přilákala velké množství diváků, a to u širokého věkového spektra. Početné publikum bylo doslova uchváceno prací s kapalným dusíkem, kdy v důsledku nízké teploty docházelo ke zkřehnutí a následnému roztříštění banánů, jablek a gumové hadice. Návštěvníci byli fascinováni také odpařováním dusíku, při kterém vznikala efektní dusíková mlha, a tzv. Leidenfrostovým jevem (kulička dusíku se kutálí po ploše podobně jako kapička vody po rozpálené plotýnce). Odvážné děti si vyzkoušely odrhnout jádro elektromagnetu, které bylo napájené 1,5 V monočlánkem. Zdánlivě snadná věc se ukázala být jen těžko proveditelnou. Provázanost fyziky s každodenním životem byla výborně demonstrována během aktivit s indukčním vařičem - byl vysvětlen princip tohoto zařízení, čímž se mnohým vyjasnilo, proč je na indukčním vařiči možno využívat jen některé typy hrnců.

V rámci doprovodného programu měla Pedagogická fakulta JU tři stanoviště: "Matematika okolo nás", "Budeme umět dobře psát?" a "V malířském ateliéru".

Na stanovišti "Matematika okolo nás" si členové Katedry matematiky (doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D., Mgr. Roman Hašek, Ph.D., RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. a RNDr. Jan Zahradník) připravili velké množství aktivit a soutěží, a to jak pro děti, tak pro jejich rodiče apod. U stále zaplněného stanoviště se návštěvníci mohli seznámit s 3D modely mnohostěnů, vytvářeli si papírové modely v rovině a prostoru, seznámili se s některými křivkami a plochami, které se vyskytují okolo nás, vyzkoušeli si finanční kalkulačku a také mohli pracovat s tzv. pantografem, přístrojem, který slouží ke kreslení ve změněném měřítku podle geometrické podobnosti.

Vedle sebe se nacházela dvě stanoviště zaměřená na procvičení písařských, čtenářských a kreslířských dovedností. V rámci programu s názvem "Budeme umět dobře psát?" si rodiče a děti s velkým zájem vyslechli rady členky Katedry českého jazyka a literatury PhDr. Ivany Šimkové, Ph.D., které se týkaly mj. správných hygienických návyků při kreslení a psaní. Zároveň si děti hravou formou vyzkoušely správné držení psacího náčiní. Na stejném stanovišti se mohli rodiče poradit s PaedDr. Helenou Havlisovou, Ph.D., z Katedry pedagogiky a psychologie, a to ohledně diagnostických metod pro vyhledávání rizik školního selhávání v oblasti počátečního čtení a psaní.

Děti a jejich blízcí mohli pokračovat u členů Katedry výtvarné výchovy (Dr. Dominika Sládková, M.A. a Mgr. Karel Řepa, Ph.D.), kteří si připravili tvořivý workshop "V malířském ateliéru", v jehož rámci děti ztvárňovaly příběh "Jak šlo vejce na vandr" v podobě komiksu. Tvůrčí proces byl po celou dobu promítán na plátně. Za odměnu děti dostávaly sádrová vajíčka, která si mohly samy pomalovat. Celým workshopem provázel maskot v podobě většího sádrového vajíčka.

Zaujetí dětí, které samy chodily na pódium, chtěly si vyzkoušet co nejvíce připravených her a aktivit, společně s kladným hodnocením programu ze strany dospělých, představovalo pro všechny realizátory akce tu nejhezčí odměnu.