Symbol PF Veřejná diskuze – Strategie vzdělávací politiky 2030+

Učitelé, ředitelé a další pedagogičtí pracovníci se v pondělí 24. června zúčastnili veřejné diskuze v rámci projektu EduForum (Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí) a konzultace k tématu podpory pedagogických pracovníků v připravované Strategii vzdělávací politiky 2030+.

Další informace, včetně zápisu z jednání, naleznete na stránkách MŠMT či na FB stránce:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

https://www.facebook.com/Edu2030plus/

 

SL2: Podpora učitelů a ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání (prezentace)